نمایش دادن همه 5 نتیجه

ذغال چینی (خاک اره ای)

تومان27,000
ذغال چینی یا خاک اره ای در دو نوع برش خورده و شمش از کراش ضایعات چوب درخت صنوبر فشرده

ذغال حبه و شش ضلعی پسته (نارگیل)

تومان42,000
ذغال حبه و شش ضلعی پسته پس خرید پوست پسته از کارخانجات پسته شکن و کربن کردن آن در کوره

ذغال حبه و شش ضلعی سرشاخه پسته

تومان40,000
ذغال حبه و شش ضلعی سرشاخه پسته از ضایعات و هرص های درختان پسته پس از فرایند کوره داری ،

ذغال حبه و شش ضلعی مرکبات یا باغی

تومان40,000
ذغال حبه و شش ضلعی مرکبات یا باغی از ضایعات درختان مرکبات پس از فرایند کوره داری تولید و فشرده

ذغال کبابی فشرده

تومان11,000
ذغال کبابی فشرده تولید شده از خاک ذغال ، نشاسته خوراکی و آب هست که با فرمولی خاص و بدون