نمایش دادن همه 3 نتیجه

ذغال حبه و شش ضلعی پسته (نارگیل)

تومان42,000
ذغال حبه و شش ضلعی پسته پس خرید پوست پسته از کارخانجات پسته شکن و کربن کردن آن در کوره

ذغال حبه و شش ضلعی سرشاخه پسته

تومان40,000
ذغال حبه و شش ضلعی سرشاخه پسته از ضایعات و هرص های درختان پسته پس از فرایند کوره داری ،

ذغال حبه و شش ضلعی مرکبات یا باغی

تومان40,000
ذغال حبه و شش ضلعی مرکبات یا باغی از ضایعات درختان مرکبات پس از فرایند کوره داری تولید و فشرده